جستجو


عبارت مورد نظر را وارد کرده

و دکمه جستجو را کلیک کنید

درباره سایت


مشخصات سایت

مدیر سایت: مجتبی رنجبری

ایمیل مدیر: mojtabaranjbari84@gmail.com

عنوان سایت: قـــلــــم

شعار سایت: از استخوانم قلمی و از خونم جوهرش را تهیه می کنم تا فقط بنویسم دوستت دارم

قـــلــــم

از استخوانم قلمی و از خونم جوهرش را تهیه می کنم تا فقط بنویسم دوستت دارم

درباره سایت

.....¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸

مجتبی رنجبری

امکانات سایت


آمار سایت

آمار کل:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید ماه قبل:
بازدید این ماه:
آخرین بازدید:
بروزرسانی:
تعداد مطالب:
نویسندگان:

نظرسنجی

به نظر شما از چه بنویسمکد پیغام خوش آمدگوییفال حافظ


 فروشگاه سازr هاست لینوکس تبادل لینک - تبادل لینک تبادل لینک - تبادل لینک خرید فروشگاه ساز تبادل لینک - تبادل لینک
ایجاد خبرنامه ایمیلی
https://zarpop.com/ref:1750 https://zarpop.com/user/signup/ref:1750 کسب درآمد کسب درآمد کسب درآمد

نویسندگان


team_member

مجتبی رنجبری

مدیر سایت
team_member

مجتبی رنجبری

نویسنده

قـــلــــم

از استخوانم قلمی و از خونم جوهرش را تهیه می کنم تا فقط بنویسم دوستت دارم


مست

چه جر مست اینکه هر ساعت زروی نیلگون دریا زمین را سایبان بندد بپیش گنبد خضرا ؟ چو در بالا بود باشد بچشمش آب در پستی چو در پستی بود باشد بکامش دود بر بالا گهی از دامن دریا شود بر گوشۀ گردون گهی از گوشۀ گردون رود زی دامن دریا فلک کردار برخیزد ، کران پر اختر روشن صدف کردار بر جوشد ،میان پر لؤلؤ لالا زموج آسمان پهنا ، زچرخ چنبری گوهر زچرخ چنبری گوهر ، زموج آسمان پهنا بجای قطرهٔ باران هوا او را دهد لؤلؤ بعرض لؤلؤ مکنون زمین او را دهد مینا هوا از چهر او گردد بسان دیدهٔ شاهین زمین از اشک او گردد بسان سینهٔ عنقا سپاهش را برانگیزد ، بدریا برزند غارت مصافش را بپیوندد ، بگردون بر ، کند غوغا از ان غارت پدید آید هوا را افسر لؤلؤ وزین غوغا بپوشاند زمین را صدرهٔ دیبا معنبر گردد از چهرش بعینه پیکر گردون منور گردد از چشمش بلؤلؤ جامۀ صحرا همی گرید ازو گردون بسان دیدهٔ وامق همی خندد ازو صحرا بسان چهرۀ عذرا گهی گوهر برافشاند چو دست شاه گوهربخش گهی آتش برانگیزد چو تیغ شاه در هیجا تو گویی خدمتی سازد همی بر رسم نوروزی ز شکل لؤلؤ عمان ، زنقش دیدۀ صنعا خجسته شمس دولت را ، همایون کهف ملت را مبارک زین ملت را ، طغانشه مفخر دنیا جهانداریکه خشم او بخارا در زند آتش شهنشاهی که تیغ او برآرد آتش از خارا اگر طبعش گذر سازد بسوی بصره و طایف و گر جودش گذر گیرد بسوی مکه و بطحا شهی و شهد گرداند کشنده تخم در حنظل زر و یاقوت گرداند خلنده خار در خرما زتاب خشمش از عنبر بجوشد آتش سوزان ببوی خلقش از آتش ببوید عنبر سارا و گر از خلخ و یغما نه او را بند گانندی جهان نشناسدی خلخ فلک نستایدی یغما زمان با پایهٔ تختش نخواهد خاک را ساکن جهان با گوشهٔ تاجش نداند چرخ را والا طبایع داند این روشن : که اندر گردش گیتی نیارد آسمان او را زگشت اختران همتا دو چیز طرفه یا بدز و عدو در گردش و کوشش کز و خالی نبینندش چو لفظ مقطع از مبدا بسر در ، خنجر بر ان، چو جهل اندر سر نادان بدل در ، ناوک پران ، چو دانش در دل دانا الا ، یا پایهٔ تختت فرود پیکر ماهی الا ، ای گوشۀ تاجت فراز گردش جوزا اگر کسری و دارا را درین ایام ره بودی شدی گنجور تو کسری ، بدی دربان تو دارا اگر قیصر بروم اندرز خشمت بنگرد هیبت و گر خاقان بچین اندر زنامت بشنود آوا یکی خشم تو برگیرد بجای خنجر و نیزه یگی نام تو بگزیند بجای خاتم و طغرا منقش جامهٔ رنگین زحلش نوبهار آئین منور لؤلؤی مکنون زشکلش مشتری سیما زدست زایرت خیزد به از بغداد و از ششتر زلفظ مادحت زاید به از عمان و از لحسا ز دریا گر سخن رانی بدان منظور و آن آیین زگردون گربر آشوبی بدان تیغ حلال آسا از ان در قعر این ریزد چو لؤلؤ اختر روشن وزین در صحن آن جوشد چو اختر لؤلؤ بیضا چو در میدان بگردانی سنان در لشکری انبه چو در کوشش بجنبانی عنان در گوشه ای تنها اگر دیوانه ای شیدا بود با گرز تو عاقل و گر آهسته ای بخرد شود با تیغ تو کانا دل گر زت فرو کوبد سر آهستۀ بخرد سر تیغت بپیراید دل دیوانة شیدا سپاهت را چو بنمایی ره پیکارو کین جستن زمین چون آسمان گردد زشخص دشمنان بالا عنان اندر عنان بندند خیل صاعقه حمله زمین از نعلشان ارقش ، سپهر از زخمشان زرقا کمان سخت اگر گیرند پیش حملۀ دشمن سبک دستی اگر جویند پیش لشکر اعدا بزخم تیر بستانند نور از دیدۀ روشن بنوک نیزه بگشایند آب از چشم نابینا سپاه یکدل و یکتا چو در میدان بود جنگی زمانه مر ترا خواهد سپاه یکدل و یکتا چو در کوشش بیامیزند گردان کینه با کوشش هم آورد تو در کوشش نیارد آسمان کوشا بوقتی کز سر خنجر نمایی خصم را نکبت نماند پیش اسب تو بمیدان تندر و نکبا ز باد تیر پرانت بسوزد جان اهریمن زتف تیغ برانت بجوشد مغز اژدرها فرو سنبی دل دشمن بدان تیر شهاب آیین بدرانی صف لشکر بدان تیغ فلک مانا اگر جز وی زمهر تو ببر اندر کنی قسمت و گر جزوی زحلم تو ببحر اندر کنی اجرا چو گوهر ، لؤلؤ مکنون بخاک اندر شود پنهان چو لؤلؤ ، گوهر رخشان بآب اندر شود پیدا زبهر نظم مدح تو بمردم بر عزیز آمد روان روشن بخرد ، زبان جاری گویا زبان داند که نندیشد روان جز مهر تو بخرد روان داند که نسراید زبان جز مدح تو زیبا الا تا ناورد گیتی درستی رای بخرد را نشان از چشمۀ حیوان و شکل از پیکر عنقا بچم در مجلس شادی ، بکش در جام و در ساغر زدست لاله رخساری فروغ لاله گون صهبا بکام دل بخور نعمت،بمان جاوید در دولت ببزم اندر بچم شادان ، بملک اندر بمان برنا ازرقی هروی

چطور در کار و زندگی به عوج برسیم

«نیاز به تمرکز در ذات مدیریت و در ذات انسان ریشه دارد. یکی از دلایل نیاز به تمرکز این است که هیچ وقت برای انجام تمام کارهای مهم وقت کافی وجود ندارد.» اگر تنها یک راز برای بهره وری بشناسیم، آن تمرکز است دراکر معتقد است راز انجام موثر کارها این است که آنها را یکی یکی انجام دهیم. او می گوید برای انجام سریع تر کارها و همچنین انجام کارهای بیشتر باید هر بار روی یک کار تمرکز کرد. وقتی یک کار کامل می شود، ممکن است اولویت ها عوض شود؛ پس لازم است بعد از رسیدن به هر یک از اهداف، اولویت ها دوباره بازبینی شوند. با تمرکز و کوتاه کردن فهرست کارها، می توان کارهای جذاب اما غیرضروری را حذف کرد. این شیوه شجاعت آن را به ما می دهد که کارهای ضروری و معنادار را دنبال کنیم. الماس اول اولویت بندی معکوس (تصمیم بگیرید چه کاری را انجام ندهید.) وقتی از ترس ناراحت کردن دیگران یا ترس از دست دادن بعضی موفقیت ها، منابع خود را به بخش های خیلی کوچک و ضعیف تقسیم می کنیم، باید به یاد داشته باشیم که خیلی چیزها را از دست می دهیم. باید بدانیم که با متمرکز کردن توان، زمان و منابع خود روی یک موضوع و هدف، از فرصت ها بهتر استفاده خواهیم کرد. الماس دوم بحران، فشار ایجاد می کند؛ نه اولویت «اگر تصمیم گیری ها در نتیجه فشار باشند و نه به انتخاب مدیر، به احتمال زیاد فعالیت های مهم فدا خواهند شد. اغلب برای زمانبرترین بخش هر کار و برای عملی کردن تصمیم ها فرصت کافی وجود ندارد.» موفقیت نتیجه اقدام است نه نتیجه داشتن برنامه های عالی بدون اقدام کردن. تمام زمان، انرژی و منابعی که صرف برنامه ریزی کردیم بی فایده خواهد بود. خیلی وقت ها بحران های دیروز اولویت های امروز ما را تحت تاثیر قرار داده و باعث می شوند کارهای امروز را به تعویق بیندازیم. به این ترتیب نتایج مورد انتظار آینده به دست نخواهند آمد. وقتی اجازه می دهیم بحران اولویت های ما را تعیین کند، تمرکز از روی اولویت ها برداشته می شود؛ به عبارت دیگر کارهای مهم اولویت معکوس پیدا می کنند و به انتهای فهرست منتقل می شوند. وقتی یک پروژه را به تعویق می اندازیم، این احتمال وجود دارد که دیگر هرگز آن را شروع نکنیم چون نیاز و ارتباط آن با شرایط موجود از بین رفته است. نکته دیگری که دراکر در مورد هدفگذاری می گوید این است که همیشه تصمیم بگیرید کاری را انجام بدهید یا ندهید. تصمیم نیمه کاره انگیزه برای حرکت ایجاد نمی کند. باور کنید هرگز قرار نیست فرصت مناسب تری برای اقدام و پیشرفت مستمر بیابید. فضای رقابت هرگز از بین نخواهد رفت. می توانیم از توانایی ها و منابعی که الان داریم بهترین استفاده را بکنیم. تصمیم بگیرید تمام توان و زمان و منابع خود را روی کاری که به ارزشمندی آن اطمینان دارید متمرکز کنید. اگر ایمان داشته باشید که کارتان باارزش است راحت تر می توانید آن را برای دیگران توضیح دهید. وقتی اهداف تمام اعضای تیم در یک راستا باشد، سینرژی با هم افزایی انرژی اثراتی بسیار فراتر از نتیجه کار یک شخص به تنهایی خواهد داشت. گروهی تشکیل دهید که اهداف و دیدگاه های مشترکی با شما دارند؛ و مهمتر از آن تصمیم بگیرید اقدام کنید و بر اهداف خود متمرکز باشید. راز انجام موثر کارها مهمترین چیزی که شما مدیریت می کنید نه افراد هستند و نه بودجه بلکه زمان است شش نکته طلایی از زبان پدر مدیریت مدرن 1- کاری را انجام دهید که لازم است؛ نه کاری که دلتان می خواهد برای یک مدیر انجام کارها کافی نیست؛ او باید کارهای درست را انجام دهد. کارهایی را انجام دهید که بیشترین تاثیر را بر کسب و کارتان خواهد داشت. 2- از فرصت ها بهترین استفاده را بکنید حل مسئله به نتایج موثر منجر نمی شود، فقط جلوی آسیب را می گیرد. برای کسب نتیجه باید از فرصت ها بهترین استفاده را کرد. حل مشکلات را به دیگران واگذار کنید و خود به دنبال فرصت ها باشید. 3- بهره وری عادت است برای داشتن بازده کاری بالا باید به طور مستمر و همیشگی رفتارهای کارآمد را تبدیل به عادت کرد. این بدان معناست که برای کارآمد بودن لازم نیست کارهای بزرگ انجام دهید بلکه باید کارهای کوچک اما صحیح روزمره را به طور منظم تکرار کنید. به قول معروف «شما همان چیزی هستید که همیشه تکرار می کنید.» 4- زمان خود را مدیریت کنید مهمترین چیزی که شما مدیریت می کنید نه افراد هستند و نه بودجه بلکه زمان است. طرز استفاده شما از زمان تان میزان بهره وری شما را تعیین می کند. 5- به دنبال تعالی باشید برای بزرگ شدن باید آنقدر اعتماد به نفس داشته باشید که باور کنید جهان واقعا به شما و قدرت شما نیاز دارد. اگر به توانایی های خود باور نداشته باشید نمی توانید با اطمینان تصمیم بگیرید و با شجاعت اقدام کنید. 6- زیاد تصمیم نگیرید مدیری که تصمیمات زیادی می گیرد هم تنبل است و هم ناکارآمد. موسساتی که خوب اداره می شوند، بحران های اندکی دارند. اگر دائم در حال تصمیم گیری هستید بدانید که دستورالعمل های لازم و صحیح را ایجاد نکرده اید. عقاید پیتر دراکر اثر بسیار عمیقی روی ساختار و مدیریت شرکت های امروزی داشته است. او به عنوان پایه گذار مدیریت مدرن شناخته شده و ایده «مدیریت هدفگرا» را برای اولین بار مطرح کرد. منبع : مجله پنجره خلاقیت

اری اغاز دوست داشتن

امشب از آسمان دیده‌ی تو روی شعرم ستاره می‌بارد در زمستان دشت کاغذها پنجه‌هایم جرقه می‌کارد شعر دیوانه‌ی تب‌آلودم شرمگین از شیار خواهش‌ها پیکرش را دوباره می‌سوزد عطش جاودان آتش‌ها آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست شب پر از قطره‌های الماس است از سیاهی چرا هراسیدن آنچه از شب به جای می‌ماند عطر سکرآور گل یاس است آه بگذار گم شوم در تو کس نیابد دگر نشانه‌ی من روح سوزان و آه مرطوبت بوزد بر تن ترانه من آه بگذار زین دریچه باز خفته بر بال گرم رویاها همره روزها سفر گیرم بگریزم ز مرز دنیاها دانی از زندگی چه می‌خواهم من تو باشم.. تو.. پای تا سر تو زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو.. بار دیگر تو آنچه در من نهفته دریایی ست کی توان نهفتنم باشد با تو زین سهمگین طوفان کاش یارای گفتنم باشد بس که لبریزم از تو می‌خواهم بروم در میان صحراها سر بسایم به سنگ کوهستان تن بکوبم به موج دریاها بس که لبریزم از تو می‌خواهم چون غباری ز خود فرو ریزم زیر پای تو سر نهم آرام به سبک سایه به تو آویزم آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه نا پیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست فروغ فرخزاد ارسال شده از نرم افزار آوای عشق: https://play.google.com/store/apps/details?id=ozhantech.app.avayeeshgh

قدرت و نیروی خنده

شوخ‌طبعی، یکی از ویژگی‌های عمده هوش معنوی، و مزایا و فواید آن، شامل اضطراب کم‌تر، پیشرفت کلی سلامتی و دوستان (شاد) بیش‌تر است. خنده، به زندگی شادتر، سرخوش‌تر و متعالی‌تر می‌انجامد. شوخ‌طبعی، به شما کمک می‌کند تا همه چیز را متناسب‌تر و سر جای واقعی‌اش ببینید و امکان می‌دهد همه چیز آرام بگیرد. شوخی و خنده، شیوه بسیار شگفت‌انگیزی برای دور کردن تنش و همبستگی افراد از تمام طبقات و اقشار جامعه است و پیوند مشترکی در میان افراد نوع بشر ایجاد می‌کند.

«خنده، متمدنانه‌ترین موسیقی جهان است.» (پیتر آستینوف) شوخی، مانند احساس، هنر و موسیقی، اغلب به طور اشتباهی تا حد مهارت‌های ذهنی «سطح پائین‌تر» فروکش می‌کند. شوخی، درحقیقت، یکی از قدرتمندترین توانش‌‌هاست.

به موارد زیر دقت و توجه کنید:

نیروئی برای زندگی!

خنده، واقعاً بهترین داروست! به نورمن کازینز، نویسنده مشهور گفته شد که مبتلا به سرطان لاعلاج است. کازینز، این حکم مطلق را نپذیرفت. بی‌درنگ دنبال بهترین درمان و چاره رفت؛ تا این‌که سرانجام سلاح نهائی‌اش را برگزید: شوخی و خنده! دور خود را با کتاب‌های کارتون، فیلم‌های خنده‌دار، کتاب‌های لطیفه و دوستان شوخ و بانمک پر کرد. سرطان، نتوانست در برابر ضربات خنده‌های از ته دل او مقاومت کند؛ تا این‌که سالم‌تر و بسیار شادتر و خوشحال‌تر، از بیمارستان برگشت.

شوخی و رابطه جنسی!

ما باور کرده‌ایم که بدن و اجزای آن نخستین جذب کننده‌های جنسی هستند که در بررسی گوناگون به عنوان جالب‌ترین ویژگی جنسی و جذابیت از آن یاد می‌شود – شکست می‌خورند؛ چرا؟ چون که خنده، هم ذهن و هم حس‌ها (پیش‌نیازهای صمیمیت و عشقبازی) را باز می‌کند.

خنده، درد و رنج را مغلوب می‌کند!

بیمارستان‌ها، مرتب گزارش می‌کنند وقتی بیماران سرگرم تماشای کسانی می‌شوند که آن‌ها را می‌خندانند، کم‌تر از درد شکایت می‌کنند. مطالعات فیزیولوژیکی نیز نشان می‌دهد که خنده، تولید مسکن و مواد زداینده درد طبیعی و همچنین، توان ایمنی بدن را افزایش می‌دهد.

خنده، راهکار رسیدن به زندگی شادتر، سالم‌تر و طولانی‌تر!

دکتر مایکل میلر، مدیر مرکز پیشگیری بیماری‌های قلبی دانشگاه بالتیمور، شواهد مستقیم و بی‌واسطه‌ای یافته‌ است که شوخ‌طبعی احتمالاً به پیشگیری از بیماری‌های قلبی کمک می‌کند. این مطالعات، نشان داده است کسانی که غالباً بلندبلند می‌خندند و وجه شوخی و شاد وقایع را بویژه در شرایط «سخت» می‌بینند، نسبت به افراد «جدی‌تر» که کم‌تر لبخند می‌زنند – کم‌تر کمک گرفتند – دچار سکته قلبی می‌شوند.

پژوهشگران، از پرسشنامه‌ای کمک گرفتند که ارزیابی می‌کرد آیا فرد، از نشاط کافی برخوردار است و او را در برابر حملات قلبی خفیف یا جدی و بیماری قلبی حفظ می‌کند یا خیر؟ در این پژوهش، از داوطلبان پرسیدند، آن‌ها در شرایط و موقعیت‌های روزانه نظیر روبه‌رو شدن با کسی که در میهمانی، لباسی عین لباس آن‌ها پوشیده، یا خدمتکاری که سوپ روی دامن لباسشان ریخته، چه واکنشی نشان می‌دهند؟

نیمی از کسانی که به این پرسش‌ها پاسخ دادند، یا قبلاً دچار حمله قلبی شده بودند یا به علت گرفتگی عروق، تحت درمان بوده‌اند. پاسخ آن‌ها با پاسخ افراد گروه تحت نظر – که در همان شرایط سنی بودند اما مشکل قلبی نداشتند – مقایسه شد. نتایج، برای کسانی که روحیه کم‌تر شادی داشتند، غم‌انگیز بود:

گروه سالم‌تر، نسبت به همتای ناسالم و بیمار خود، ۶۰ درصد بیش‌تر احتمال داشت که در شرایطی نظیر آنچه توصیف شد، بخندند. پزشکان، معتقدند خنده، مواد شیمیائی افزاینده زندگی آزاد می‌کند و این خود، کمک می‌کند دستگاه ایمنی بدن تقویت شود. به عنوان مثال، بین خنده و پادتن‌هائی که سرماخوردگی را از بدن می‌راند، رابطه‌ای وجود دارد.

تمرین های روحی و معنوی!

در این تمرین روحی و معنوی، یاد خواهید گرفت که چگونه رویکرد ذهنی و انرژی معنوی خود را متبلور سازید. با حس شوخی و شادابی بیش‌تر، به احساسات‌تان طراوت ببخشید.

بر تعداد دوستان شوخ و شاد خود بیفزائید؛

اطمینان حاصل کنید که در جمع دوستان‌تان، دست‌کم دو نفر هستند که شما را بخندانند. سعی کنید آن‌ها را پیوسته در رویدادهای اجتماعی و میهمانی‌های خود بگنجانید، و همواره به دنبال دوستان جدیدی باشید که بتوانید با آن‌ها شاد باشید.

به تئاتر و سینما بروید؛

عادت کنید به تماشای فیلم‌ها و نمایش‌های خنده‌دار و طنز‌آمیز یا به باشگاه‌های نمایش «زنده» طنز‌ بروید و آزاد و رها، همراه با سایر حاضران، حسابی و از ته دل بخندید. این کار، نقش دوز مرتب دارو را برای شما بازی می‌کند.

لبخندزدن

لبخند بزنید تا دنیا هم با شما لبخند بزند

لبخند بزنید تا دنیا هم با شما لبخند بزند؛

خندیدن را با «گرفتن چشم مردم» در خیابان موقع پیاده‌روی تمرین کنید و به روی مردم بخندید. متوجه خواهید شد که حتا جدی‌ترین چهره‌ها هم به شما لبخند خواهند زد.

از اسیران جنگی یاد بگیرید؛

حتا در ترسناک‌ترین و مهیب‌ترین شرایط – که ممکن است روحیه‌تان را ببازید – بکوشید به معنای واقعی کلمه روحیه‌تان را حفظ کنید. اگر این کار را بکنید، میزان رنج و درد را کاهش می‌دهید، تحمل درد را ساده‌تر و شانس بقای خود را در چنین شرایطی بیش‌تر می‌کنید. تصور کنید که این شرایط را با شوخی بازگو می‌کنید؛ یعنی داستان یک قرار غمگین، یک احساس حقارت به خاطر کار فرزندتان در جمع، یا لغزش‌های جالب محل کار را به عنوان داستانی خنده‌دار و طنز‌آمیز تعریف می‌کنید.

«کسی که مالش را از دست بدهد، خیلی باخته است؛ کسی که دوستانش را از دست بدهد، خیلی باخته است؛ اما کسی که روحیه‌اش را از دست بدهد، همه چیزش را باخته است.» (ضرب‌المثل اسپانیولی)…

«دکتر خنده» شوید؛

با دانستن این‌که خنده برای سلامتی شما مفید است، از نیروهای محبت و مهربانی، درک و فهم و نیکوکاری که به‌تازگی آن‌ها را در خود رشد داده‌اید، بهره بگیرید و با خنداندن و شاد کردن دیگران، به آن‌ها کمک کنید تا سالم بمانند. برای دوستان و همکاران‌تان، امکان خنده و شوخی فراهم کنید. از هنر لطیفه‌گوئی، ادا درآوردن و شوخی کردن بهره‌برداری کنید. مطمئن شوید که از این دارو برای خودتان هم استفاده می‌کنید! یاد بگیرید به روی خودتان هم بخندید. این کار، زوایای بیش‌تری از شما به خودتان نشان خواهد داد و ابعاد بیش‌تری به شخصیت شما خواهد افزود و به طور هم‌زمان خلاقیت شما را بالا خواهد برد.

کتاب‌های خنده‌دار بخرید و بخوانید؛

با خریدن کتاب‌های کارتون، لطیفه و فکاهی، به خودتان برای انجام تمرین قبلی کمک کنید. این کتاب‌ها به هنگام مطالعه روزانه یا شبانه، تأثیر فوق‌العاده‌ای در شما به جا می‌گذارد. آن‌ها روحیه شما را پیوسته بالا می‌برند و شما «آن‌ها را دست به دست می‌چرخانید» تا لب‌های دوستان‌تان را هم به خندیدن باز کنید.

زندگی را برای خود آسان کنید؛

اخم کردن، به نسبت لبخند زدن، به انقباض عضلات بیش‌تری نیاز دارد! هر اخم عمیق معمولی، تعداد عضلات بیش‌تری را نسبت به لبخند معمولی درگیر می‌کند. «آسان گرفتن» را پیشه کنید و لبخند بزنید!

چهره‌مان چگونه باشد؟

اخم کردن به بچه کوچک را بیازمائید؛ بعد لبخند زدن را امتحان کنید. در خواهید یافت که بچه خیلی کم‌تر به شما واکنش مشابه نشان می‌دهد. این واکنش به بچه‌ها محدود نمی‌شود؛ این یک ویژگی معمولی انسانی است! در باره این‌که به دنیا چه «چهره‌ای» از خودتان نشان بدهید، و این‌که دوست دارید چه نتایجی از این چهره به دست آورید، تصمیم آگاهانه بگیرید.

تمرین با خنده؛

بار دیگر که واقعاً می‌خندید، بررسی کنید به هنگام خندیدن چه اتفاقی برای جسم‌تان می‌ا‌فتد. به نوع نفس کشیدن و این‌که کدام عضلات‌تان در این امر دخالت دارد، بیندیشید. درخواهید یافت که امکان انجام یکی از تمرین‌های فیزیکی کامل در دسترس را برای خودتان فراهم می‌کنید! از این پس، از خنده به عنوان شکلی از تمرین فیزیکی و جسمی و تمرین حفظ سلامتی، بهره ببرید.

کاری سرگرم‌کننده و شاد انجام دهید؛

یک «دوره مهارت‌های انعطافی سیرک» را بگذرانید؛ ورزش شکم را بیاموزید؛ اسکیت روی یخ ـ یا هر چیزی را که فکر می‌کنید برای شما تفاوت و هیجان می‌آورد، امتحان کنید. البته اگر با گروهی از دوستان‌تان این کارها را بیازمائید، بهتر است.

تقویت‌کننده‌های روحی و معنوی!

من، فردی بسیار شاد هستم و از هر فرصتی برای لبخند زدن بهره می‌گیرم

نیمه شاد و بامزه چیزها را بیش‌تر می‌بینم و این «خبرهای خوش» را، بین خانواده و دوستان نیز پخش می‌کنم.

من، معمولاً خوشحال هستم و حس سبکی و سرحالی را به زندگی خودم و دیگران می‌آورم.

من، منتظر و چشم به راه آینده‌ای مثبت برای خودم و جهان هستم.

وقایع و رویدادهای غافلگیرکننده و غیر طبیعی، روح مرا شاد می‌کند. این چیزها، لبخندی به لبان من می‌نشاند و خنده‌ای در قلبم ایجاد می‌کند.

دوست دارم با دوستانم دسته‌جمعی شاد باشم و بخندم.

منبع: زیبــاشــو دات کام

معوفقیت پایه دار

معیارهای کیفی زیادی وجود دارند که می‌توانند در کسب موفقیت و شادی یک نفر سهیم باشند، اما فقط یک عامل است که موفقیت پایدار و بلندمدت را در تمام جنبه‌های زندگی برای ما به ارمغان می‌آورد و آن چیزی نیست، مگر انضباط شخصی. خواه آن را از منظر رژیم غذایی، تناسب‌اندام، اخلاق کاری در نظر بگیریم خواه از منظر روابط، انضباط شخصی مهم‌ترین ویژگی‌ای است که برای انجام اهداف و پیشبرد یک سبک‌زندگی سالم و درنهایت شادی در نظر گرفت.

مطابق مطالعه‌ای که ویلهلم هوفمان سال 2013 انجام داده، افرادی که دارای کنترل درونی بیشتری در مقایسه با کسانی که فاقد این کنترل هستند، شادترند. این افراد زمان کمتری را صرف انتخاب و تعهد به رفتارهای تخریب‌کننده سلامتیشان می‌کنند و به آسانی تصمیم‌های مثبت را اتخاذ می‌کنند. فردی با انضباط شخصی اجازه نمی‌دهد تصمیماتش بر اساس هیجانات یا احساسات گرفته شود. در عوض آن‌ها آگاهانه تصمیمات عقلایی را در روز می‌گیرند بدون آنکه احساس استرس یا ناراحتی فوق‌العاده‌ای داشته باشند.

برخلاف تصور بسیاری از افراد، انضباط شخصی یک رفتار اکتسابی است که به تمرین و تکرار روز به روز احتیاج دارد. برای بهبود وضعیت انضباط شخصی این 5 روش ثابت شده را امتحان کنید. این رژیم به شما کمک می‌کند عادات خوب را ایجاد کنید و عادات بد را از بین ببرید و در اختیار گرفتن کنترل را با توجه به تغییرات ساده در زندگی روزمره بهبود بخشید. زمانی که انضباط شخصی شما ارتقاء پیدا کند، شما می‌توانید با کمک انتخاب‌های سالم‌تر ونه با انتخاب‌های احساساتی آزادانه‌تر زندگی کنید و مطمئن باشید شادی درونی از شما به خاطر به کار بردن این روش‌ها قدردانی خواهد کرد.

وسوسه‌ها را از خود دور کنید

کنترل درونی اغلب با توجه به این ضرب‌المثل قدیمی که از «دل برود هرآنچه از دیده برفت»، آسان‌تر می‌شود. دورکردن تمام وسوسه‌ها و چیزهایی که موجب حواس‌پرتی هستند، اولین گام ضروری برای ارتقا انضباط شخصی است. اگر شما سعی دارید کنترل غذاخوردن خود را به دست بگیرید، هله‌هوله یا تنقلات مضر را از دسترس خود دور کنید. از دستیار دفترتان بخواهید که شما را از ایمیل‌ها و تبلیغات سفارش غذا دور نگاه دارد. اگر می‌خواهید تمرکزتان را در حال کار را افزایش دهید. تلفن همراهتان را خاموش کنید و میزتان را منظم نگاه دارید. اگر واقعاً با این مسئله مشکل دارید یک اپلیکیشن خودکنترل‌گر را روی کامپیوترتان بریزید تا از وبسایت‌هایی (فیس‌بوک، یوتیوب و حتی ایمیل) که حواس شما را پرت می‌کند، برای یک محدوده زمانی دوری کنید. با فرار کردن از تاثیرات بد بعضی کارها، زمینه موفقیت خودتان را فراهم آورید.

به‌طور منظم و سالم بخورید

مطالعات نشان می‌دهد که کاهش قند خون اغلب عزم افراد را تضعیف می‌کند. زمانی که گرسنه هستید، توانایی تمرکز نخواهید داشت زیرا مغرتان نمی‌تواند بهترین پتانسیل خود را به کار بگیرد. گرسنگی، قدرت تمرکز بر وظایف را دشوار می‌کند و شما را بدخلق و بدبین می‌کند. شاید شما در این حالت کمترین احساس خودکنترلی را در تمام زمینه‌های زندگی همچون رژیم غذایی، ورزش، کار و روابط داشته باشید. برای آنکه همیشه کنترل خودتان را در دست داشته باشید، مطمئن شوید که در طول روز هرچند ساعت یکبار با غذاهای سالم و سبک، انرژی لازم بدنتان را تامین کنید. من خودم همیشه چند بادام یا شکلات‌های مغذی در دسترس دارم. با داشتن این میان‌وعده‌ها مطمئن هستید که چربی و پروتئین سالم را در صورت نیاز به بدنتان خواهید رساند. خوردن اغلب سطح قند خود شما را تنظیم می‌کند و مهارت‌های تصمیم‌گیری و تمرکز را ارتقاء می‌دهد. به شما اجازه می‌دهد روی اهداف و اولویت‌هایتان تمرکز کنید به جای آنکه متوجه صداهای شکممان باشید.

منتظر وضعیت کامل نباشید

ارتقاء انضباط شخصی به معنای تغییر در روال کارهای عادی است که زمان‌هایی ناراحت‌کننده و دشوار به نظرمی‌رسد. چارلز داهیگ، نویسنده کتاب «قدرت عادت» توضیح می‌دهد رفتارهای عادتی ما را باید در منطقه‌ای از مغز به نام گانگلیون بازال جستجو کرد، منطقه‌ای از مغز که با احساسات، الگوها و خاطرات ما سروکار دارد. از سوی دیگر تصمیم‌گیری در مغز در کورتکس جلویی مغز اتخاذ می‌شود، که کاملاً ناحیه متفاوتی است. زمانی که یک رفتار تبدیل به عادت می‌شود، مهارت‌های تصمیم‌گیری ما متوقف و به جای آن عملکرد خلبان خودکار استفاده می‌شود. بنابراین شکستن یک عادت بد و ایجاد یک عادت جدید نه تنها منوط به تصمیم‌گیری فعال نیاز دارد، بلکه احساس اشتباه بودن را به شما منتقل می‌کند. مغز شما در برابر تغییرات جدیدی که برای آن از پیش‌برنامه‌ریزی شده است، مقاومت خواهد کرد. راه حل چیست؟ مشتاقانه از اشتباه استقبال کنید. معنای آن این است که برای ایجاد یک نظام جدید و احساس درست، خوب و طبیعی بودن آن به زمان نیاز دارید. منتظر بمانید، این تغییرات اعمال می‌شوند.

برای استراحت و لذت بردن هم زمان بگذارید

انضباط شخصی به معنای داشتن یک روش خشک و بدون انعطاف نیست. در نظر نگرفتن حاشیه آزادی به معنی روبرو شدن با شکست، ناامیدی و برگشتن به روزهای پیشین است. درحالی‌که برای انضباط درونی تمرین می‌کنید، زمان‌هایی را نیز برای استراحت، لذت بردن و پاداش دادن به خود در نظر بگیرید. برای مثال یک‌شنبه‌ها را به عنوان روز بستنی خوردن در نظر بگیرید. بعد از یک ماه رژیم گرفتن یک ماساژ خوب برای خودتان در نظر بگیرید. انضباط شخصی کار سختی است، به خودتان پاداش دهید.

خودتان را ببخشید و رو به جلو حرکت کنید

ایجاد راه‌ و روش جدید تفکر همیشه مطابق برنامه پیش نمی‌رود. مطمئناً شما افت‌وخیزهایی را تجربه خواهید کرد، گاهی اشتباه و رکود و گاهی موفقیت‌های چشمگیری خواهید داشت. کلید موفقیت ادامه دادن است. زمانی که عقب‌نشینی می‌کنید، علت آن را شناسایی کنید و به حرکت ادامه دهید. خودتان را برای اشتباهات ببخشید روی زین محکم باشید و به بازی ادامه دهید، هرچه زمان بیشتری را به این بازی اختصاص دهید، ادامه جهت جدید و مثبت آسان‌تر خواهد شد.

منبع: سلامت نیوز

1 2 3 4 5 6 7 ...

آخرین عناوین

مست


با من در تماس باشید

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم

تماس با من